Twój e-mail*:
Numer telefonu*:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.
Twój e-mail*:
Numer telefonu*:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.

Zadzwoń teraz!

Kancelaria Adwokacka BP Bartosz Pustkowski  |  2019  |  Gdańsk  |  Wszystkie prawa zastrzeżone  |  Polityka prywatności >>


Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy
lub za pomocą platformy Facebook w celu umówienia spotkania.
 
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00
 
W sytuacjach nagłych adwokaci działają również poza wskazanymi godzinami pracy.
 
 
Odwiedź nas w mediach społecznościowych!
Projekt i realizacja strony:
Kancelaria Adwokacka BP Bartosz Pustkowski  |  2019  |  Gdańsk  |  Wszystkie prawa zastrzeżone  |  Polityka prywatności >>
Napisz do nas maila
bezpośrednio ze strony!
 
Odpowiedź otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Umów się na spotkanie z nami!
 
Dzięki specjalnie przygotowanej karcie na naszym Fan Page'u (Facebook), możesz już teraz wybrać dogodny dla Ciebie termin.
 
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia spotkania.

Roksana Melkowska

Koordynacja i organizacja pracy kancelarii

+48 518 543 709

roksana.melkowska@adwokaci-gdansk.pl

Bartosz Pustkowski

Odszkodowania, prawo karne oraz rodzinne

+48 695 665 086

bartosz.pustkowski@adwokaci-gdansk.pl

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy
lub za pomocą platformy Facebook w celu umówienia spotkania.
 
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00
 
W sytuacjach nagłych adwokaci działają również poza wskazanymi godzinami pracy.
 
 
Odwiedź nas w mediach społecznościowych!
Odwiedź nas:
Gdańsk, ul. Targ Rakowy 5/6/405
(budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w pobliżu Galerii Forum Gdańsk)

Numer centralny:

+48 695 665 086

Rezerwuj termin

Twój e-mail*:
Numer telefonu*:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń teraz!

Numer centralny:

+48 695 665 086

Napisz:

kancelaria@adwokaci-gdansk.pl

Rezerwuj termin

Umów się na spotkanie z nami:


Napisz:

kancelaria@adwokaci-gdansk.pl

posiadamy ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej - co stanowi różnicę w stosunku do kancelarii odszkodowawczych, które takiego ubezpieczenia nie posiadają (znane są przypadki, gdy kancelarie odszkodowawcze pobierają środki wypłacone przez ubezpieczyciela i nie rozliczają ich z klientem - osobą poszkodowaną)

 

działamy zgodnie z zasadami etyki adwokackiej

 

proponujemy możliwość dojazdu do klienta celem podpisania umowy

 

 Posiadamy ogromne doświadczenie w tej specjalizacji. Za nami m.in:

        - kilka lat pracy w jednym z największych zakładów ubezpieczeń

        - obsługa prawna kilku wiodących zakładów ubezpieczeń (dzięki której znamy funkcjonowanie ubezpieczycieli od tzw. kuchni)

        - kilkadziesiąt wygranych spraw odszkodowawczych na terenie całego kraju.

 

Do obsługi danej sprawy przystępujemy również w przypadku niezadowolenia z dotychczasowego pełnomocnika.

 

Analiza sprawy jest BEZPŁATNA. Pobieramy wynagrodzenie dopiero po wygraniu sprawy odszkodowawczej.

 

 

 

Pełny zakres usług:

 

szkody osobowe komunikacyjne, rolnicze, wypadki przy pracy,

 

szkody majątkowe - zalania mieszkania, pożar w nieruchomościach,

 

szkody pojeździe z OC i AC

Zadzwoń teraz!

Porozmawiaj z nami:

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia należnego odszkodowania za szkody na osobie lub w mieniu.

 

Wspieramy osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych oraz w wypadkach przy pracy, a także osoby poszkodowane wskutek błędów medycznych (np. w konsekwencji nieprawidłowo dobranego leczenia lub błędnie przeprowadzonych zabiegów lub operacji).

Odszkodowania za błędy medyczne

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r. sygn. akt IV CR 39/54) błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.

 

Najogólniej rzecz biorąc można stwierdzić, iż błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.

 

Przykłady błędów medycznych:

 

błąd techniczny w postaci błędnie wykonanego zabiegu

 

błąd diagnostyczny polegający na błędnym rozpoznaniu danego stanu chorobowego

 

błąd informacyjny polegający na braku przekazania pacjentowi należnych informacji o stanie jego zdrowia

 

Inne rodzaje odszkodowań

 

Inne rodzaje odszkodowań - np.

 

odszkodowania za wypadki w gospodarstwie rolnym

 

odszkodowania za niesłuszne niesłuszne zatrzymanie/tymczasowe aresztowanie

 

odszkodowanie za wywłaszczenie

Odszkodowania komunikacyjne OC

 

Docho­dzimy odszko­do­wań z ubez­pie­cze­nia OC posia­da­czy pojaz­dów w przy­pad­ku, gdy posia­dacz lub kie­ru­ją­cy danym pojaz­dem są obo­wią­za­ni do napra­wie­nia szko­dy. Zazwyczaj jest ona wyrzą­dzona w związ­ku z ruchem tego pojaz­du.

 

Szkody na osobie - pomagamy wywalczyć należne:

 

zadośćuczynienie za krzywdę

 

zadośćuczynienie dla najbliższego członka rodziny za krzywdę wywołaną śmiercią poszkodowanego

 

rentę z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych dochodów

 

rentę alimentacyjną

 

odszkodowanie za poniesione koszty leczenia

 

odszkodowanie za koszty opieki

 

Szkody w pojeździe:

 

reprezentujemy na drodze sądowej i zapewniamy opinię prywatnego rzeczoznawcy

 

jeżeli Poszkodowany nie chce czekać na zakończenie procesu sądowego, pomagamy w zbyciu (sprzedaży) wierzytelności przysługującej względem zakładu ubezpieczeń

 

Cennik usług

Sprawdź, jak rozliczamy się za wykonaną pracę:

Kancelaria zastrzega, iż oferta stanowi charakter ogólnej informacji poglądowej na temat prowadzonych usług.

Podane informacje mogą ulegać modyfikacji, w zależności od konkretnego przypadku i okoliczności nakreślonych przez klienta.

Błąd medyczny - to nie powinno się zdarzyć!

 

O odszkodowanie za błąd medyczny może ubiegać się również rodzina pacjenta, jeśli on sam nie jest w stanie podjąć walki. Bliscy powinni walczyć o należne zadośćuczynienia zwłaszcza w przypadku, gdy w wyniku popełnionego błędu nastąpił zgon pacjenta. 

 

Sprawy z zakresu prawa medycznego nie są proste, ale dzięki wsparciu doświadczonego specjalisty łatwiej będzie przejść przez proces uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania.

posiadamy ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej - co stanowi różnicę w stosunku do kancelarii odszkodowawczych, które takiego ubezpieczenia nie posiadają (znane są przypadki, gdy kancelarie odszkodowawcze pobierają środki wypłacone przez ubezpieczyciela i nie rozliczają ich z klientem - osobą poszkodowaną)

 

działamy zgodnie z zasadami etyki adwokackiej

 

proponujemy możliwość dojazdu do klienta celem podpisania umowy

 

 Posiadamy ogromne doświadczenie w tej specjalizacji. Za nami m.in:

        - kilka lat pracy w jednym z największych zakładów ubezpieczeń

        - obsługa prawna kilku wiodących zakładów ubezpieczeń (dzięki której znamy funkcjonowanie ubezpieczycieli od tzw. kuchni)

        - kilkadziesiąt wygranych spraw odszkodowawczych na terenie całego kraju.

 

Do obsługi danej sprawy przystępujemy również w przypadku niezadowolenia z dotychczasowego pełnomocnika.

 

Analiza sprawy jest BEZPŁATNA. Pobieramy wynagrodzenie dopiero po wygraniu sprawy odszkodowawczej.

 

 

Pełny zakres usług:

 

  • szkody osobowe komunikacyjne, rolnicze, wypadki przy pracy,
  • szkody majątkowe - zalania mieszkania, pożar w nieruchomościach,
  • szkody pojeździe z OC i AC

Nasze atuty:

 

działamy bez pośredników - dlatego nie nachodzimy w domu i w szpitalu  oraz możemy pozwolić sobie na niższe prowizje z korzyścią dla klientów

 

sprawa od samego początku, tj. zgłoszenia sprawy do ubezpieczyciela prowadzona przez zespół adwokatów, co znacznie podnosi szansę na sukces

 

reprezentujemy klienta już w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

 

proponujemy prostą umowę - bez dodatkowych opłat i ukrytych kosztów

Porady prawne

Cennik usług

Porady prawne

Cennik usług

Rezerwuj termin

Umów się na spotkanie z nami:


Rezerwuj termin

Gdańsk, ul. Targ Rakowy 5/6/405

Zadzwoń: +48 695 665 086

Proponujemy wsparcie polegające na reprezentowaniu klientów w zakresie m.in.:

 

uregulowania praw do mieszkania po rozwodzie

 

podziału majątku w postaci pieniężnej a także posiadanego wspólnego mienia

 

zachowku

 

 

W przypadku wsparcia klientów w sprawach spadkowych pomagamy ustalić:

 

stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego

 

podział spadku na osoby wskazane w testamencie

 

podział spadku w przypadku braku testamentu

 

stwierdzenie nieważności testamentu

 

uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

 

dziedziczenie roszczeń

 

wyłączenie męża/żony od dziedziczenia

 

 

Pacjent nie musi być zawsze na przegranej pozycji

 

Pacjenci, którzy doznali szkody wskutek działania lekarza, nieczęsto podejmują próbę uzyskania odszkodowania. Wydaje im się, że walka o swoje prawa skazana jest na porażkę, z uwagi na zawiłość sprawy. Tymczasem już sama analiza dokumentacji może dać odpowiedź na pytanie, czy lekarz dopuścił się zaniechania lub zaniedbania. Na tym etapie adwokat do spraw błędów medycznych ocenia szansę na uzyskanie odszkodowania.

 

Jak się przygotować do spotkania z prawnikiem medycznym?

 

Pierwsze spotkanie z prawnikiem medycznym ma na celu zapoznanie ze sprawą oraz dokumentacją, którą dysponuje pacjent. Przygotowując się do niego, warto:

 

  • uzyskać wszelkie wypisy ze szpitali wraz z historią choroby,

  • uzyskać odpis dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza specjalistę,

  • skompletować wyniki badań związane z chorobą bądź zdarzeniem medycznym.

 

Klient nie musi natomiast prezentować opinii niezależnego lekarza, która zostanie sporządzona dopiero w toku postępowania. Adwokat uzyskuje również opinię od niezależnego konsultanta.

Błąd medyczny może zostać popełniony świadomie lub nieświadomie, jednak jeśli w jego wyniku pacjent dozna szkody, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Zadośćuczynienie będzie przysługiwać na mocy wyroku sądu, istnieje też możliwość negocjowania z ubezpieczycielem, u którego lekarz wykupił obowiązkowe ubezpieczenie OC. Niemniej jednak kluczowe jest przedstawienie dowodów potwierdzających winę. Pacjenci lub ich rodziny powinni korzystać z pomocy prawnika, który specjalizuje się w sprawach medycznych. W pierwszej kolejności należy bowiem ustalić, czy rzeczywiście doszło do popełnienia błędu, a jeśli tak, to jakie kroki następnie warto podjąć.

Rezerwuj termin

Umów się na spotkanie z nami:


Numer centralny:

+48 695 665 086

Pacjenci, którzy wskutek błędu medycznego doznali uszczerbku na zdrowiu, mogą ubiegać się o odszkodowanie. Mają do tego prawo także rodziny osób, które zmarły w wyniku nieumyślnego działania, zaniedbania lub zaniechania ze strony lekarza czy pielęgniarki.

 

Adwokat do spraw błędów medycznych - kiedy się zgłosić?

Uzyskaj odszkodowanie za błąd medyczny

 

Lekarz lub inny przedstawiciel zawodu medycznego zawsze powinien odpowiedzieć za popełnione błędy medyczne. Kancelaria prawna pomoże uzyskać godne zadośćuczynienie i odszkodowanie, które pokryje koszty związane z:

 

  • dalszym leczeniem,
  • rehabilitacją,
  • zakupem kosztowych leków,
  • zakupem niezbędnych sprzętów ułatwiających codzienne funkcjonowanie.

 

W skompletowaniu dokumentacji, przygotowaniu pozwu oraz ewentualnych negocjacjach pomoże dobry adwokat. Błędy medyczne, nawet te popełniane nieświadomie, wpływają na jakość życia pacjenta oraz często wiążą się z dodatkowymi kosztami, jakie musi on ponieść. Nie należy więc się poddawać, uznając, że nie mamy szans na odszkodowanie.

 

Adwokat - błędy medyczne